Současnost

V roce 1996 proběhla kompletní rekonstrukce školní budovy, v roce 2016 byla rozšířena kapacita školy vybudováním půdní vestavby. Dnešní budova má ve druhém poschodí - tedy na bývalé půdě - 2 učebny, sociální zázemí a půdní skladové prostory, v prvním poschodí 3 učebny, počítačovou učebnu, sociální zařízení, v přízemí se pak nachází tělocvična, šatna, jídelna, kuchyň, ředitelna, kabinet a sociální zázemí. V přístavbě je šatna pro tělocvičnu a posilovnu a kotelna. Ve školním roce 2009/2010 bylo modernizováno vybavení učeben - kompletní výměnou lavic a židliček. V červenci a srpnu 2010 byla školní budova zateplena, vyměněna okna, parapety a regulační ventily na radiátorech. Nakonec dostala škola i novou fasádu. V roce 2016 byl kromě půdní vestavby zřízen uvnitř schodiště výtah, škola je tedy bezbariérová. Na školní zahradě byla postavena venkovní třída, basketbalové hřiště s umělým povrchem, upraveny veškeré plochy zahrady.

Od roku 1999 se ve škole vyučuje všech 5 ročníků, tedy celý první stupeň; výuka v současnosti vzhledem k počtu žáků probíhá ve čtyřech třídách - dva ročníky jsou spojeny do jedné třídy, ostatní zůstávají samostatné. 

Od roku 2003 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací.

Součástí základní školy je školní družina a školní jídelna - výdejna. Ke škole patří i zahrada a sousední školní hřiště s umělým povrchem.

Kapacita školy byla od 1. září 2016 navýšena:

  • základní škola - 85 dětí
  • školní družina - 50 dětí, pondělí až pátek od 11.40 hod do 16,15 hod
  • školní jídelna - výdejna - 70 dětí