Zaměstnanci školy

Mgr. Eva Bendová

třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.

ředitelka školy, statutární zástupce školy

třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Marcela Kaplanová

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

Mgr. Věra Morávková

třídní učitelka 5. ročníku

Anežka Jedličková

vychovatelka II. oddělení školní družiny

učitelka

Mgr. Kateřina Boháčová

vychovatelka I. oddělení školní družiny

učitelka

Jitka Kulhavá

školnice

Dita Moravcová

pracovnice školní jídelny - výdejny

uklízečka

Lenka Vernerová

asistent pedagoga 4. ročník

Eva Drábková

školní asistent