ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vysvědčení bude žákům předáno 26. 6. 2020.

 

 

Ředitelství ZŠ Horní Ředice vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 

29. 6. a 30. 6. 2020 

z důvodu rekonstrukce PC učebny a šatny zaměstnanců.

 

 

 

Poděkování 

Velice nás těší, že se v této nelehké době najdou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni nezjištně pomoci. 

Velice děkujeme Milanu Kamenickému za vydezinfikování celé školy. 

Paní Lence Kotfaldové za dezinfekční prostředek na ruce, který nám dodala firma STAVEKO TRADE.

Obci Horní Ředice za ušítí roušek a dezinfekci.

Velice si toho vážíme a moc Vám všem děkujeme.

 

 

Dne 25. 5. - 26. 5. do 16:00 proběhne na sběrném dvoře sběr papíru. 

Sbírá se časopis, papír, karton.

 

 

Dne 5. 6. focení tříd od 8:00.

 

 

Prosíme o zaslání závazného e-mailu Vaší třídní učitelce s informací, zda Vaše dítě nastoupí do školy do 

čtvrtka 14. května 2020, děkujeme.

 

Návrat do školy

Vážení rodiče,

v pondělí 25. května 2020 se opět otevřou brány naší školy. Ujišťujeme Vás, že podnikneme vše, co je v našich silách, abychom žáky dokázali ochránit (v souladu s manuálem MŠMT).  Prosíme Vás o trpělivost a dodržování bezpečnostních opatření, která vycházejí z nařízení vlády. Chápeme, že se Vám některá rozhodnutí nemusí líbit.

K tomu, aby se žáci mohli vrátit do školy, je třeba vytisknout a vyplnit Čestné prohlášení - viz příloha č. 1, které doloží dítě při nástupu do školy. Bez něj nemůže být dítě vpuštěno do budovy.
 

Příchod ke škole a pohyb před školou: před školou budou značkami na chodníku vyznačeny body, které určují rozestup 2 m, žáci jsou povinni tyto body využívat a respektovat.

 

Dopolední vyučování:

  1. skupina (1. a 2. ročník) – 7:20 – 7:30 – Mgr. Eva Bendová
  2. skupina (3. ročník) – 7:30 – 7:40 – školní asistent – Eva Drábková
  3. skupina (4. ročník) – 7:40 – 7:50 – Mgr. Kateřina Horáková
  4. skupina (5. ročník) – 7:50 – 8:00 – Mgr. Věra Morávková
  5. odpolední zájmová činnosti (pouze 1. a 2. ročník) – Anežka Jedličková, DiS

Na jednotlivé skupiny dohlíží pedagog dané skupiny.

Dodržení  hygienických pravidel zajistí určený pracovník školy. Po příchodu do třídy si umyjí ruce vodou a dezinfekčním mýdlem, poté provedou dezinfekci rukou bezoplachovým dezinfekčním gelem a zůstávají ve své třídě. Žáci po dobu pobytu ve škole opouštějí třídu pouze na WC, na pobyt venku, cestu do šatny (před a po vyučování). Po celou dobu bude vše organizováno tak, aby se minimalizovala možnost potkání žáků z různých skupin, žáci dodržují 2 m rozestupy.

Při pobytu mimo třídu žáci nosí roušku a po každém návratu do třídy si myjí ruce výše uvedeným způsobem.

Třída bude uspořádána tak, aby byly dodrženy dvoumetrové rozestupy, v jedné lavici sedí jeden žák.

O přestávkách si žáci nasadí roušku, během vyučování ji mít nemusí.

Každý žák musí mít dvě roušky a uzavíratelný plastový sáček, do kterého si použitou roušku odloží.

Není možnost zajištění dovozu obědů.

 

Provozní doba školy:

budova školy je otevřena od 7:20 do 15:30 hod (u příchodu do školy dodržujte časové rozvrhy)

výuka 8:00 – 12:00 hod

odpolední zájmová činnost – pouze pro 1. a 2. ročník 12:00 – 15:30 hod

 

Způsoby omlouvání a vyzvedávání dětí:

Žáka je možné ze školy vyzvednout kdykoliv, výuka je zcela dobrovolná. Pokud půjde žák odpoledne domů sám, napište tuto informaci na List o docházce – viz příloha č. 2, který si vytisknete a vyplníte společně s Čestným prohlášením.

Z dopolední výuky (8 – 12 hod) může žák odejít pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Omlouvání žáků bude probíhat jako při běžné výuce.

Pokud žáka přihlásíte do prezenční výuky, je nutné, aby se dostavil do školy včas dle rozpisu.

Rodiče mají zakázaný vstup do budovy školy!!!

 

Kdy žák do školy nesmí:

Žák do školy nesmí, pokud jeví jakékoliv známky respiračního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Žádáme Vás však o sledování zdravotního stavu Vašich dětí, lze velmi dobře vypozorovat, že dětem není dobře již před nástupem těchto příznaků. V případě, že žák dorazí do školy s některým z těchto příznaků, bude ihned izolován a po telefonické domluvě s rodiči ho vrátíme zpět domů.  

 

Informace pro žáky, kteří nevyužijí možnost prezenční výuky (ve škole):

Tito žáci budou nadále dostávat týdenní domácí úkoly a podrobnosti se dozví od svého třídního učitele.

 

S přáním příjemných dnů a hlavně pevného zdraví, Mgr. Kateřina Horáková, DiS
 
Příloha č. 3: ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)   -  dokument MŠMT

 

 

 

Vážení rodiče, zálohu za ŠKOLU V PŘÍRODĚ, Vám zašlu zpět do konce měsíce května na Vaše účty!!!!!

 

 

DŮLEŽITÉ! Informace k zápisu dětí do prvního ročníku

Milí rodiče,

nečeká nás tradiční zápis, na který se budoucí prvňáčci těšili. V souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy bude zápis probíhat bez osobního kontaktu s dítětem.

 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

Termín zápisu: 20. dubna 2020

Po telefonické domluvě mají všichni zákonní zástupci přidělený čas, kdy se mají dostavit do školy.

K zápisu se dostavte s těmito vyplněnými dokumenty a s ofoceným rodným listem dítěte:

ZÁPIS - žádost o přijetí.pdf (432689)

ZÁPIS - žádost o odklad.pdf (643097)

zápisní lístek.pdf (55,2 kB)

 

Akce na 2. pololetí

 

5. března - Cirkus - vystoupení ve škole

12. března - anglická pohádka - 3. - 5. ročník 

24. března - Zápis nanečisto - 15:00 - 17:00

3. dubna - focení tříd

8. dubna - program Holice - dravci

8. dubna - Velikonoční dílny - 15:00 - 17:00

15. dubna - Florbalový turnaj - hřiště Horní Ředice

20. dubna - Zápis budoucích prvňáčků - 15:00 - 17:00

13. května - projektový den Žernov

5. června - Noc kostelů

8. června - anglická pohádka - Pinocchio - sál Dolní Ředice

 

18. června - Akademie u Červinků - 17:00

22. - 26. června - škola v přírodě - penzion Poslední Míle - Milovy

 
 

 

 

Akce září - prosinec:

 

24. září - Bubnování - muzikoterapie

23. října - preventivní program Policie ČR

8. listopadu - poslední plavecký výcvik

12. listopadu - divadelní představení KD Holice

27. - 28. listopadu - preventivní program PPP Praha, manželé Kašparovi

29. listopadu - vánoční představení KD Holice - Hvězda Betlémská

5. prosince - Mikulášský turnaj ve vybíjené v Horním Jelení

9. prosince - pěvecká soutěž v Ostřetíně

11. prosince - vánoční jarmark 14 - 17:30 hod

19. prosince - tajný vánoční výlet

22. prosince - Vánoční koncert, kostel 16 hod

 

 

 

 

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ …

Těšíme se na Tebe 2. září 2019.

Začínáme zlehýnka, bude to jen chvilinka: 

7:45 – 8:30.

  

 

 

 

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

 

 

Pondělí -  Sportovky (1. a 2.)                             12:30 – 13:15, K. Horáková

Středa -    Dramatický kroužek (3., 4., 5.)       13:00 – 13:45 , V. Morávková

                   Zpěváčci (1., 2., 3.)                          13:00 – 13:45, E. Bendová

                   Florbal (3., 4., 5.)                             14:00 – 15:00, M. Štrossová

Čtvrtek -   Sportovky (3., 4., 5.)                        14:00 – 14:45, K. Horáková

Pátek -      Šikovné ručičky (1., 2., 3.)              13:00 – 14:30, M. Kaplanová

Kroužek angličtiny – pro 1. a 2. ročník bude v rámci školní družiny.

 

Kroužky začínají 2. října 2019 a končí 29. května 2020.

Kroužky jsou pod záštitou DDM Holice.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Akce květen, červen

2. - 3. 5. ředitelské volno

6. 5. první ročník návštěva knihovny OÚ Horní Ředice

14. 5. přírodovědná soutěž DDM Holice

14. 5. společná rodičovská schůzka 16 h

21. 5. turnaj florbal Holice

24. 5. Noc kostelů 20 h

27. 5. výlet do Prahy - 4. a 5. ročník

3. - 7. 6. škola v přírodě

10. 6. závěrečné focení tříd

11. 6. pasování na čtenáře dětí z prvního ročníku 16 h OÚ Horní Ředice

20. 6. Akademie - Cirkus bude... U Červinků 17 h

od 21. - 27. 6. soutěžní, dopravní a přírodovědné akce

28. 6. předání vysvědčení

29. 6. - 1. 9. prázdniny

2. 9. první školní den školního roku 2019/2020

 

Akce, které se konaly v březnu a dubnu

8. 3. anglická pohádka - Pardubice

18. - 19. 3. dopravní hřiště Pardubice, 4. a 5. ročník

22. 3. matematická soutěž - Cvrček, Klokan

27. 3. zápis nanečisto 16 - 17:30 h

4. 4. výlet s družinou do ZOO Stěžery HK

5. 4. focení ke DNI MATEK¨

8. 4. pohádka ŠD

16. 4. zápis prvňáčků

17. 4. velikonoční dílny

18. - 22. 4. velikonoční prázdniny

23. 4. ředitelské volno

24. 4. školní turnaj florbalu

25. 4. sběr papíru

29. 4. přírodovědná soutěž

30. 4. divadlo Afrika

 
 

Akce konající se v měsíci lednu a únoru

15. 1. třídní schůzky - 15 - 17 hodin

31. 1. vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

4. - 8. 2. jarní prázdniny

 

Akce, které se konaly v listopadu a prosinci

1. a 2. 11. den otevřených dveří
 
5. 11. Divadlo pro školy
 
12. 11. třídní schůzky
 
16. 11. výlet do Brna - výstava Titanic - 4. a 5. ročník
 
20. 11. focení
 
27. 11. planetárium Hradec Králové - 3. - 5. ročník
 
5. 12. Mikuláš
 
6. 12. vybíjená Horní Jelení - 4. a 5. ročník
 
12. 12. Česko zpívá koledy
 
12. a 13. 12. vánoční dílny
 
14. 12. vánoční jarmark
 
19. 12. školní Slavík
 
22. 12. vánoční vystoupení v kostele

 

Akce konající se v měsíci září a říjnu

od 5. 9. výuka plavání

18. 9. focení prvňáčků

20. 9. dopravní hřiště Pce - 5. ročník

2. 10. dopravní hřiště Pce - 4. ročník

2. 10. MAS Holice - Pilotní projekt - exkurze 5. ročníku - Pardubický kraj

3. 10. sběr papíru - 15.00 - 17.00

12. 10. cirkus 

14. 10. vítání občánků - 15.00

19. 10. 100 let republiky očima dětí - 10.00

21. 10. vystoupení 100 let republiky v kostele v HŘ - 16.00

23. 10. KD Holice - vystoupení pro 3.-5. ročník

25.-26. 10. projektový den k výročí založení republiky

29.-30. 10. podzimní prázdniny 

 

Zahájení školního roku
3. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro 2. - 5. ročník v 7,45 hod

3. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky v 9 hod

4. 9. zahájení činnosti školní družiny a školní jídelny-výdejny

INFORMACE PRO RODIČE 
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. září 2018 podle ročníků, prosíme - přinést si přezůvky, aktovky až v úterý. Po skončení cca v 8,30 hod žáci odcházejí domů. Žáci obdrží přihlášky do školní družiny - vyplněné přinést již v úterý 4. září.
Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen od 4. září 2018.
Připomínáme placení obědů převodem - na září již cca 20. srpna, variabilní symbol jako minulý rok, více - viz jídelna
V úterý 4. září bude vyučování do 11,30 hod, po skončení půjdou přihlášené děti do školní družiny, od středy 5. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.
Kroužky zahájí svou činnost od října 2018.
Boxy s pomůckami si žáci mohou nosit od pondělí 3. září.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

červen

Školní výlet
středa 20. června na zámek Loučeň

Pasování na čtenáře
úterý 12. června od 16 hod v sále Obecního domu - 1. ročník

Vzpoura úrazům
pondělí 11. června - program pro všechny děti

květen

DOPRAVNÍ DEN
pátek 25. května pro všechny děti na víceúčelovém hřišti u rybníka

Fotografování tříd
v pátek 18. května se v 8,30 hodin budeme fotit

Přírodovědný den 
úterý 15. května ve škole pro všechny děti
čtvrtek 17. května přírodovědná soutěž v DDM Holice

 Oslava DNE MATEK
ve čtvrtek 10. května od 17 hodin v Sále U Červinků

Dopravní výchova
v pátek 4. května pojede na dopravního hřiště v Pardubicích 4. ročník

duben

Sběr starého papíru
středa 18. dubna 2018 od 15 do 17 hodin na sběrném dvoře vedle školy

Konzultační odpoledne pro rodiče
pondělí 16. dubna od 15 do 17 hod

Návštěva knihovny
ve čtvrtek 12. dubna v 10 hod navštívíme s prvňáčky hornoředickou knihovnu

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
se koná v pondělí 9. dubna v době od 15 do 18 hodin v budově školy

Dopravní výchova
ve čtvrtek 5. dubna proběhne výuka na dopravním hřišti v Pardubicích

Z devatera pohádek
ve středu 4. dubna se v 8,30 hod ve škole uskuteční divadelní představení

Tonda obal
úterý 3. dubna se budeme ve škole v 8,40 hod učit třídit odpady

březen

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 29. března 

Koncert filharmonie
ve středu 28. března pojedeme od 10 hod do Sukovy síně v Pardubicích na výchovný koncert

MATEMATICKÝ KLOKAN
pondělí 19. března

 Jarní prázdniny
12. - 18. března

únor

 3Dsvět
23. února ve škole

leden

Louskáček - baletní vystoupení žáků ZUŠ
čtvrtek 11. ledna na ZUŠ Holice od 10 hodin

Konzultační odpoledne pro rodiče
pondělí 15.ledna od 15 do 17 hodin, 4. a 5. ročník od 14 hod

Pověsti pro štěstí
úterý 23. ledna divadelní vystoupení v KD Holice od 9 hod - pro 3.-5. ročník

Vysvědčení
středa 31. ledna

prosinec

Vánoční koncert v hornoředickém kostele
neděle 17. prosince od 16 hodin

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
13. prosince od 18 hodin

Výlet Vánoce na zámku Karlova Koruna
12. prosince 1. až 3. ročník

Mikulášská nadílka
5. prosince od 10 hodin

Výlet Vánoce na zámku Karlova Koruna
4. prosince 4. a 5. ročník

změna: plavání z důvodu nedokončené rekonstrukce bazénu zrušeno

listopad

Programy primární prevence
středa 15. listopadu dopoledne ve škole

Konzultační odpoledne
úterý 14. listopadu od 15 do 17 hodin

Výchovný koncert "Hudební šlechačka plná Smetany"
čtvrtek 2. lispodadu ve škole

říjen

Podzimní prázdniny
26. a 27. října

Kouzelná planeta
18. 10.  pořad k výročí dr. E. Holuba - Záhadná Namibie v KD Holice pro 3. - 5. ročník

Návštěva dopravního hřiště
11. 10. pojedou páťáci na dopravní hřiště do Pardubic, program mají od 9.15 hod do 11 hod

Dopravní výchova
5. 10. si vyzkoušíme znalosti z dopravní výchovy na víceúčelovém hřišti 

Zahájení činnosti kroužků
V týdnu od 2. října zahájí činnost všechny kroužky podle rozvrhu:
Zájmové kroužky 201718 web.pdf (360822)

Přírodovědný den
29. 9. plánujeme přírodovědný den, budeme mít možnost poznat zvířata žijící ve volné přírodě

Sběr papíru
26. 9. pořádáme sběr papíru od 15 do 17 hod na sběrném dvoře vedle školy, prosíme o vytřídění - karton zvlášť

Celoškolní schůzka rodičů
V pondělí 11. 9. v 18 hodin se bude konat celoškolní schůzka rodičů, na programu jsou aktuální informace k novému školnímu roku. 

Zahájení školního roku
4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro 2. - 5. ročník v 7,45 hod

4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky v 9 hod

5. 9. zahájení činnosti školní družiny a školní jídelny-výdejny

INFORMACE PRO RODIČE 
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 podle ročníků, prosíme - přinést si přezůvky, aktovky až v úterý. Po skončení cca v 8,30 hod žáci odcházejí domů. Žáci obdrží přihlášky do školní družiny - vyplněné přinést již v úterý 5. září.
Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen od 5. září 2017.
Připomínáme placení obědů převodem - na září již cca 20. srpna, variabilní symbol jako minulý rok, více - viz jídelna
V úterý 5. září bude vyučování do 11,30 hod, po skončení půjdou přihlášené děti do školní družiny, od středy 6. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.
Kroužky zahájí svou činnost od října 2017, nabídka bude stejná jako loňský rok.
Boxy s pomůckami si žáci mohou nosit od pondělí 4. září.

Ve dnech 25. 5. a 26. 5. se uskutečnil sběr papíru, kde bylo vybráno 

3 737 kg novin a časopisů a 617 kg kartonu. Velice všem, kteří se podíleli na sběru, děkujeme.

 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy - 

IMG_0001.jpg (1931548)
IMG_0002.jpg (2031166)
  

Dobrý den, zítra 18. 3. si během dopoledne můžete vyzvednout ve škole ošetřovné na dítě do 10 let pro zaměstnavatele.

Česká televize spustila vyučování prostřednictvím obrazovky.

Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně ZŠ vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

 

Vzhledem k uzavření školy se ruší zápis nanečisto!!!!!

Stát zavírá všechny školy, zakazuje všechny hromadné akce nad sto lidí

Od středy 11. 3. 2020 se zavírají všechny školy, ruší se výuka základních, středních a vyšších odborných škol.

Vzhledem k těmto okolnostem je škola uzavřena od 11. 3. 2020 do odvolání.

Vyučující  budou komunikovat s rodiči přes email (zasílání učiva + potřebné informace).

Prosím, sledujte pravidelně stránky školy a dohlédněte na plnění zasílaných úkolů.

Moc děkuje kolektiv zaměstnanců ZŠ Horní Ředice

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavžení zařízení - děti nesou potvrzené domů!!!

 
 

20. 1. 2020 

Třídní schůzky 

od 15:00 do 17:00

 

Vážené maminky, 

moc vám děkujeme za výborné, skvělé, báječné pohoštění na náš vánoční jarmark.......Všem moc chutnalo!!!

 
 

stavkapdf.pdf (192125)

 

 SBĚR PAPÍRU PODZIM 2019

sběr podzim 2019.pdf (263419)

 

Zápis ze schůzky rodičů ZŠ Horní Ředice_11.9.2019.pdf (190630)

 

Informace k plaveckému výcviku ve školním roce 2019/2020:

Od 6. 9. 2019 do 8. 11. 2019 bude probíhat výuka plavání ve Vysokém Mýtě. Veškeré informace včetně návratky dostanou děti první den školy (tyto informace se týkají 2. - 5. ročníku).

 

 

Spolek rodičů při ZŠ Horní Ředice Vás zve na SPOLEČNOU SCHŮZKU

dne 11. září od 18 hodin v budově školy.

 
 

Milý prvňáčku,

srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče

na slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020,

které se bude konat 2. září v 9 hodin .

Těšíme se na Tebe!

ZŠ Horní Ředice

 

 

 

Pozvánka na schůzku rodičů_14.5.2019 (1).docx (123423)

 
 
 

Poslední školní týden 24. 6. - 27. 6. 2019 končí vyučování v 11:30, 

školní družina funguje do 16:15.

 
                                   

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Zápis ze společné schůzky rodičů ze dne 14. května 2019

 

 

!!! POZOR ZMĚNA !!! 

Změna zápisu do 1. ročníku. Zápis se bude konat 16. 4. 2019 od 15 do 17 hodin

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.pdf (195418)

Sběr papíru

Celkem se sebralo    8266 kg !

Do kontejneru se však vešlo "pouhých" 6 907 kg, zbytek jsme uložili do boudy a uspořádáme sběr ještě jednou v červnu, aby se další odvoz vyplatil. - budeme Vás včas informovat.

Moc děkujeme všem sběračům a hlavně tatínkům, kteří si udělali čas a přišli nám na sběrný dvůr pomoci. 
 

A alespoň něco ze Dne matek

 foto paní Valachová

Jak vybrat školní brašnu.pdf (1368984)