ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Akce září:

24. září - Bubnování - muzikoterapie

 

 

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ …

Těšíme se na Tebe 2. září 2019.

Začínáme zlehýnka, bude to jen chvilinka: 

7:45 – 8:30.

  

 

 

 

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

 

 

Pondělí -  Sportovky (1. a 2.)                             12:30 – 13:15, K. Horáková

Středa -    Dramatický kroužek (3., 4., 5.)       13:00 – 13:45 , V. Morávková

                   Zpěváčci (1., 2., 3.)                          13:00 – 13:45, E. Bendová

                   Florbal (3., 4., 5.)                             14:00 – 15:00, M. Štrossová

Čtvrtek -   Sportovky (3., 4., 5.)                        14:00 – 14:45, K. Horáková

Pátek -      Šikovné ručičky (1., 2., 3.)              13:00 – 14:30, M. Kaplanová

Kroužek angličtiny – pro 1. a 2. ročník bude v rámci školní družiny.

 

Kroužky začínají 2. října 2019 a končí 29. května 2020.

Kroužky jsou pod záštitou DDM Holice.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Akce květen, červen

2. - 3. 5. ředitelské volno

6. 5. první ročník návštěva knihovny OÚ Horní Ředice

14. 5. přírodovědná soutěž DDM Holice

14. 5. společná rodičovská schůzka 16 h

21. 5. turnaj florbal Holice

24. 5. Noc kostelů 20 h

27. 5. výlet do Prahy - 4. a 5. ročník

3. - 7. 6. škola v přírodě

10. 6. závěrečné focení tříd

11. 6. pasování na čtenáře dětí z prvního ročníku 16 h OÚ Horní Ředice

20. 6. Akademie - Cirkus bude... U Červinků 17 h

od 21. - 27. 6. soutěžní, dopravní a přírodovědné akce

28. 6. předání vysvědčení

29. 6. - 1. 9. prázdniny

2. 9. první školní den školního roku 2019/2020

 

Akce, které se konaly v březnu a dubnu

8. 3. anglická pohádka - Pardubice

18. - 19. 3. dopravní hřiště Pardubice, 4. a 5. ročník

22. 3. matematická soutěž - Cvrček, Klokan

27. 3. zápis nanečisto 16 - 17:30 h

4. 4. výlet s družinou do ZOO Stěžery HK

5. 4. focení ke DNI MATEK¨

8. 4. pohádka ŠD

16. 4. zápis prvňáčků

17. 4. velikonoční dílny

18. - 22. 4. velikonoční prázdniny

23. 4. ředitelské volno

24. 4. školní turnaj florbalu

25. 4. sběr papíru

29. 4. přírodovědná soutěž

30. 4. divadlo Afrika

 
 

Akce konající se v měsíci lednu a únoru

15. 1. třídní schůzky - 15 - 17 hodin

31. 1. vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

4. - 8. 2. jarní prázdniny

 

Akce, které se konaly v listopadu a prosinci

1. a 2. 11. den otevřených dveří
 
5. 11. Divadlo pro školy
 
12. 11. třídní schůzky
 
16. 11. výlet do Brna - výstava Titanic - 4. a 5. ročník
 
20. 11. focení
 
27. 11. planetárium Hradec Králové - 3. - 5. ročník
 
5. 12. Mikuláš
 
6. 12. vybíjená Horní Jelení - 4. a 5. ročník
 
12. 12. Česko zpívá koledy
 
12. a 13. 12. vánoční dílny
 
14. 12. vánoční jarmark
 
19. 12. školní Slavík
 
22. 12. vánoční vystoupení v kostele

 

Akce konající se v měsíci září a říjnu

od 5. 9. výuka plavání

18. 9. focení prvňáčků

20. 9. dopravní hřiště Pce - 5. ročník

2. 10. dopravní hřiště Pce - 4. ročník

2. 10. MAS Holice - Pilotní projekt - exkurze 5. ročníku - Pardubický kraj

3. 10. sběr papíru - 15.00 - 17.00

12. 10. cirkus 

14. 10. vítání občánků - 15.00

19. 10. 100 let republiky očima dětí - 10.00

21. 10. vystoupení 100 let republiky v kostele v HŘ - 16.00

23. 10. KD Holice - vystoupení pro 3.-5. ročník

25.-26. 10. projektový den k výročí založení republiky

29.-30. 10. podzimní prázdniny 

 

Zahájení školního roku
3. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro 2. - 5. ročník v 7,45 hod

3. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky v 9 hod

4. 9. zahájení činnosti školní družiny a školní jídelny-výdejny

INFORMACE PRO RODIČE 
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. září 2018 podle ročníků, prosíme - přinést si přezůvky, aktovky až v úterý. Po skončení cca v 8,30 hod žáci odcházejí domů. Žáci obdrží přihlášky do školní družiny - vyplněné přinést již v úterý 4. září.
Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen od 4. září 2018.
Připomínáme placení obědů převodem - na září již cca 20. srpna, variabilní symbol jako minulý rok, více - viz jídelna
V úterý 4. září bude vyučování do 11,30 hod, po skončení půjdou přihlášené děti do školní družiny, od středy 5. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.
Kroužky zahájí svou činnost od října 2018.
Boxy s pomůckami si žáci mohou nosit od pondělí 3. září.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

červen

Školní výlet
středa 20. června na zámek Loučeň

Pasování na čtenáře
úterý 12. června od 16 hod v sále Obecního domu - 1. ročník

Vzpoura úrazům
pondělí 11. června - program pro všechny děti

květen

DOPRAVNÍ DEN
pátek 25. května pro všechny děti na víceúčelovém hřišti u rybníka

Fotografování tříd
v pátek 18. května se v 8,30 hodin budeme fotit

Přírodovědný den 
úterý 15. května ve škole pro všechny děti
čtvrtek 17. května přírodovědná soutěž v DDM Holice

 Oslava DNE MATEK
ve čtvrtek 10. května od 17 hodin v Sále U Červinků

Dopravní výchova
v pátek 4. května pojede na dopravního hřiště v Pardubicích 4. ročník

duben

Sběr starého papíru
středa 18. dubna 2018 od 15 do 17 hodin na sběrném dvoře vedle školy

Konzultační odpoledne pro rodiče
pondělí 16. dubna od 15 do 17 hod

Návštěva knihovny
ve čtvrtek 12. dubna v 10 hod navštívíme s prvňáčky hornoředickou knihovnu

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
se koná v pondělí 9. dubna v době od 15 do 18 hodin v budově školy

Dopravní výchova
ve čtvrtek 5. dubna proběhne výuka na dopravním hřišti v Pardubicích

Z devatera pohádek
ve středu 4. dubna se v 8,30 hod ve škole uskuteční divadelní představení

Tonda obal
úterý 3. dubna se budeme ve škole v 8,40 hod učit třídit odpady

březen

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 29. března 

Koncert filharmonie
ve středu 28. března pojedeme od 10 hod do Sukovy síně v Pardubicích na výchovný koncert

MATEMATICKÝ KLOKAN
pondělí 19. března

 Jarní prázdniny
12. - 18. března

únor

 3Dsvět
23. února ve škole

leden

Louskáček - baletní vystoupení žáků ZUŠ
čtvrtek 11. ledna na ZUŠ Holice od 10 hodin

Konzultační odpoledne pro rodiče
pondělí 15.ledna od 15 do 17 hodin, 4. a 5. ročník od 14 hod

Pověsti pro štěstí
úterý 23. ledna divadelní vystoupení v KD Holice od 9 hod - pro 3.-5. ročník

Vysvědčení
středa 31. ledna

prosinec

Vánoční koncert v hornoředickém kostele
neděle 17. prosince od 16 hodin

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
13. prosince od 18 hodin

Výlet Vánoce na zámku Karlova Koruna
12. prosince 1. až 3. ročník

Mikulášská nadílka
5. prosince od 10 hodin

Výlet Vánoce na zámku Karlova Koruna
4. prosince 4. a 5. ročník

změna: plavání z důvodu nedokončené rekonstrukce bazénu zrušeno

listopad

Programy primární prevence
středa 15. listopadu dopoledne ve škole

Konzultační odpoledne
úterý 14. listopadu od 15 do 17 hodin

Výchovný koncert "Hudební šlechačka plná Smetany"
čtvrtek 2. lispodadu ve škole

říjen

Podzimní prázdniny
26. a 27. října

Kouzelná planeta
18. 10.  pořad k výročí dr. E. Holuba - Záhadná Namibie v KD Holice pro 3. - 5. ročník

Návštěva dopravního hřiště
11. 10. pojedou páťáci na dopravní hřiště do Pardubic, program mají od 9.15 hod do 11 hod

Dopravní výchova
5. 10. si vyzkoušíme znalosti z dopravní výchovy na víceúčelovém hřišti 

Zahájení činnosti kroužků
V týdnu od 2. října zahájí činnost všechny kroužky podle rozvrhu:
Zájmové kroužky 201718 web.pdf (360822)

Přírodovědný den
29. 9. plánujeme přírodovědný den, budeme mít možnost poznat zvířata žijící ve volné přírodě

Sběr papíru
26. 9. pořádáme sběr papíru od 15 do 17 hod na sběrném dvoře vedle školy, prosíme o vytřídění - karton zvlášť

Celoškolní schůzka rodičů
V pondělí 11. 9. v 18 hodin se bude konat celoškolní schůzka rodičů, na programu jsou aktuální informace k novému školnímu roku. 

Zahájení školního roku
4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro 2. - 5. ročník v 7,45 hod

4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky v 9 hod

5. 9. zahájení činnosti školní družiny a školní jídelny-výdejny

INFORMACE PRO RODIČE 
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 podle ročníků, prosíme - přinést si přezůvky, aktovky až v úterý. Po skončení cca v 8,30 hod žáci odcházejí domů. Žáci obdrží přihlášky do školní družiny - vyplněné přinést již v úterý 5. září.
Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen od 5. září 2017.
Připomínáme placení obědů převodem - na září již cca 20. srpna, variabilní symbol jako minulý rok, více - viz jídelna
V úterý 5. září bude vyučování do 11,30 hod, po skončení půjdou přihlášené děti do školní družiny, od středy 6. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.
Kroužky zahájí svou činnost od října 2017, nabídka bude stejná jako loňský rok.
Boxy s pomůckami si žáci mohou nosit od pondělí 4. září.

 SBĚR PAPÍRU:      9. 10. 2019   

 OD 15 - 17 HOD - SBĚRNÝ DVŮR

 

Zápis ze schůzky rodičů ZŠ Horní Ředice_11.9.2019.pdf (190630)

 

Informace k plaveckému výcviku ve školním roce 2019/2020:

Od 6. 9. 2019 do 8. 11. 2019 bude probíhat výuka plavání ve Vysokém Mýtě. Veškeré informace včetně návratky dostanou děti první den školy (tyto informace se týkají 2. - 5. ročníku).

 

 

Spolek rodičů při ZŠ Horní Ředice Vás zve na SPOLEČNOU SCHŮZKU

dne 11. září od 18 hodin v budově školy.

 
 

Milý prvňáčku,

srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče

na slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020,

které se bude konat 2. září v 9 hodin .

Těšíme se na Tebe!

ZŠ Horní Ředice

 

 

 

Pozvánka na schůzku rodičů_14.5.2019 (1).docx (123423)

 
 
 

Poslední školní týden 24. 6. - 27. 6. 2019 končí vyučování v 11:30, 

školní družina funguje do 16:15.

 
                                   

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Zápis ze společné schůzky rodičů ze dne 14. května 2019

 

 

!!! POZOR ZMĚNA !!! 

Změna zápisu do 1. ročníku. Zápis se bude konat 16. 4. 2019 od 15 do 17 hodin

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.pdf (195418)

Sběr papíru

Celkem se sebralo    8266 kg !

Do kontejneru se však vešlo "pouhých" 6 907 kg, zbytek jsme uložili do boudy a uspořádáme sběr ještě jednou v červnu, aby se další odvoz vyplatil. - budeme Vás včas informovat.

Moc děkujeme všem sběračům a hlavně tatínkům, kteří si udělali čas a přišli nám na sběrný dvůr pomoci. 
 

A alespoň něco ze Dne matek

 foto paní Valachová

Jak vybrat školní brašnu.pdf (1368984)