Mgr. Kateřina Horáková, DiS.

ředitelka školy, statutární zástupce školy

třídní učitelka 4. ročníku