Zaměstnanci školy

Mgr. Marcela Kaplanová

ředitelka ZŠ Horní Ředice, statutární zástupce školy

třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Daniela Brahová

třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.

třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Věra Morávková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Radmila Zahradecká

vychovatelka I. oddělení školní družiny

učitelka

Mgr. Michaela Štrossová

vychovatelka II. oddělení školní družiny

učitelka

Jitka Kulhavá

školnice

Dita Moravcová

pracovnice školní jídelny - výdejny

uklízečka