ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

říjen

Podzimní prázdniny
26. a 27. října

Kouzelná planeta
18. 10.  pořad k výročí dr. E. Holuba - Záhadná Namibie v KD Holice pro 3. - 5. ročník

Návštěva dopravního hřiště
11. 10. pojedou páťáci na dopravní hřiště do Pardubic, program mají od 9.15 hod do 11 hod

Dopravní výchova
5. 10. si vyzkoušíme znalosti z dopravní výchovy na víceúčelovém hřišti 

Zahájení činnosti kroužků
V týdnu od 2. října zahájí činnost všechny kroužky podle rozvrhu:
Zájmové kroužky 201718 web.pdf (360822)

Přírodovědný den
29. 9. plánujeme přírodovědný den, budeme mít možnost poznat zvířata žijící ve volné přírodě

Sběr papíru
26. 9. pořádáme sběr papíru od 15 do 17 hod na sběrném dvoře vedle školy, prosíme o vytřídění - karton zvlášť

Celoškolní schůzka rodičů
V pondělí 11. 9. v 18 hodin se bude konat celoškolní schůzka rodičů, na programu jsou aktuální informace k novému školnímu roku. 

Zahájení školního roku
4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro 2. - 5. ročník v 7,45 hod

4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky v 9 hod

5. 9. zahájení činnosti školní družiny a školní jídelny-výdejny

INFORMACE PRO RODIČE 
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 podle ročníků, prosíme - přinést si přezůvky, aktovky až v úterý. Po skončení cca v 8,30 hod žáci odcházejí domů. Žáci obdrží přihlášky do školní družiny - vyplněné přinést již v úterý 5. září.
Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen od 5. září 2017.
Připomínáme placení obědů převodem - na září již cca 20. srpna, variabilní symbol jako minulý rok, více - viz jídelna
V úterý 5. září bude vyučování do 11,30 hod, po skončení půjdou přihlášené děti do školní družiny, od středy 6. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.
Kroužky zahájí svou činnost od října 2017, nabídka bude stejná jako loňský rok.
Boxy s pomůckami si žáci mohou nosit od pondělí 4. září.

 

 

Do naší fotogalerie

byla přidána

další alba!