Vítejte na našich stránkách!

  • Základní škola Horní Ředice, okres Pardubice, je malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Jedna ze tříd je tvořena spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám, ostatní jsou samostatné.
  • Škola také umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným.
  • Ve škole nezvoníme, konec hodiny přizpůsobíme potřebám dětí.
  • Škola leží na západním okraji obce, má dobré dopravní spojení – autobusové i silniční.
  • Naše škola se  přihlásila do sítě tvořivých škol a může tak používat motivační název „Tvořivá škola“.
  • Škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Zapojením do projektu dosáhla zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Projekt probíhal v odbobí od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu všichni pedagogové školy vytvořili výukové materiály ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Materiály jsou k dispozici u ředitelky školy.
  • Škola se zapojila do projektu Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt probíhal v období říjen 2014 - červenec 2015. Byl určen pro pedagogy škol a podpořil zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu školy.   
  • V roce 2016 byla rozšířena kapacita školy vybudováním půdní vestavby, vznikly dvě nové třídy.                                                                      
AKCE V LEDNU 
 

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

PONDĚLÍ 9. LEDNA 2017 OD 15 HOD DO 17 HOD 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK  SE DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA BUDE KONAT AŽ V DUBNU 2017