Vítejte na našich stránkách!

 • Základní škola Horní Ředice, okres Pardubice, je malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Třídy jsou tvořeny spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám.
 • Škola také umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným.
 • Ve škole nezvoníme, konec hodiny přizpůsobíme potřebám dětí.
 • Škola leží na západním okraji obce, má dobré dopravní spojení – autobusové i silniční.
 • Naše škola se  přihlásila do sítě tvořivých škol a může tak používat motivační název „Tvořivá škola“.
 • Škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Zapojením do projektu dosáhla zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Projekt probíhal v odbobí od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu všichni pedagogové školy vytvořili výukové materiály ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Materiály jsou k dispozici u ředitelky školy.
 • Škola se zapojila do projektu Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt probíhal v období říjen 2014 - červenec 2015. Byl určen pro pedagogy škol a podpořil zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu školy.                                                                        

Novinky

Aktuální informace

09.06.2016 23:00
UPOZORNĚNÍ RODIČŮM
ŘEDITELSKÉ VOLNO VE DNECH 27. - 30. ČERVNA 2016 Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ VE ŠKOLE
Od 13. 6. do 31. 8. 2016 nás zastihnete pouze  na mobilním čísle: 736 763 133 nebo emailové adrese: zs@horniredice.cz -
děkujeme za pochopení.
AKCE ČERVEN
 •   9. 6. - odevzdávání učebnic 
 • 10. 6. - vystoupení školy na oslavách obce - 4. a 5. ročník v 18,40 hod
 • 13. 6. až 23. 6. - škola na obecním úřadě, školní družina každý den do 16,15 hod 
 • 13. 6. - Den myslivosti v Dolních Ředicích
 • 14. 6. - sportovní olympiáda
 • 15. 6. - dopravní den s kolem či koloběžkou
 • 16. 6. - soutěžní den na Oú
 • 17. 6. - 1.+2.r. - výlet do Holic, 3.- 5.r. - výlet na Vysoké Chvojno
 • 20. 6. - divadelní představení + program zdravá strava
 • 21. 6. - akce s městskou policií + dopravní výchova, pasování na čtenáře - 1. r. v 16 hod v Obecním sále
 • 22. 6. - divadelní představení + aktivity na Oú
 • 23. 6. - program na OÚ, 11 hod - vyhodnocení sběrů, rozloučení s páťáky, vysvědčení 
 • 24. 6. - školní výlet do ZOO Olomouc 
 • 27. až 30. 6. - ředitelské volno
 

—————