Vítejte na našich stránkách!

  • Základní škola Horní Ředice, okres Pardubice, je malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Jedna ze tříd je tvořena spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám, ostatní jsou samostatné.
  • Škola také umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným.
  • Ve škole nezvoníme, konec hodiny přizpůsobíme potřebám dětí.
  • Škola leží na západním okraji obce, má dobré dopravní spojení – autobusové i silniční.
  • Naše škola se  přihlásila do sítě tvořivých škol a může tak používat motivační název „Tvořivá škola“.
  • Škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Zapojením do projektu dosáhla zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Projekt probíhal v odbobí od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu všichni pedagogové školy vytvořili výukové materiály ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Materiály jsou k dispozici u ředitelky školy.
  • Škola se zapojila do projektu Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt probíhal v období říjen 2014 - červenec 2015. Byl určen pro pedagogy škol a podpořil zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu školy.   
  • V roce 2016 byla rozšířena kapacita školy vybudováním půdní vestavby, vznikly dvě nové třídy.                                                                      
AKCE V ŘÍJNU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PROHLÍDKU NAŠÍ ŠKOLY 
V NEDĚLI 2. ŘÍJNA 2016

OD 14 DO 16 HODIN

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ÚTERÝ 18. ŘÍJNA 2016 PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU

PREVENTIVNÍ PROGRAM S PPP
ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2016 OD 7,45 HOD PRO ŽÁKY VŠECH ROČNÍKŮ
 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
STŘEDA A ČTVRTEK 26. A 27. ŘÍJNA 2016
 
AKCE V LISTOPADU
RECYKLACE HROU
ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2016 OD 7,45 HOD PRO ŽÁKY VŠECH ROČNÍKŮ
BUBNOVÁNÍ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ
PÁTEK 18. ŘÍJNA 2016 OD 7,45 HOD PRO ŽÁKY VŠECH ROČNÍKŮ

Novinky

Aktuální informace

28.09.2016 17:00
AKCE V ŘÍJNU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PROHLÍDKU NAŠÍ ŠKOLY 
V NEDĚLI 2. ŘÍJNA 2016
OD 14 DO 16 HODIN
 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
ÚTERÝ 18. ŘÍJNA 2016 PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU
PREVENTIVNÍ PROGRAM S PPP
ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2016 OD 7,45 HOD PRO ŽÁKY VŠECH ROČNÍKŮ
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
STŘEDA A ČTVRTEK 26. A 27. ŘÍJNA 2016
AKCE V LISTOPADU
RECYKLACE HROU
ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2016 OD 7,45 HOD PRO ŽÁKY VŠECH ROČNÍKŮ
BUBNOVÁNÍ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ
PÁTEK 18. ŘÍJNA 2016 OD 7,45 HOD PRO ŽÁKY VŠECH ROČNÍKŮ