ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

prosinec

Vánoční koncert v hornoředickém kostele
neděle 17. prosince od 16 hodin

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
13. prosince od 18 hodin

Výlet Vánoce na zámku Karlova Koruna
12. prosince 1. až 3. ročník

Mikulášská nadílka
5. prosince od 10 hodin

Výlet Vánoce na zámku Karlova Koruna
4. prosince 4. a 5. ročník

změna: plavání z důvodu nedokončené rekonstrukce bazénu zrušeno

listopad

Programy primární prevence
středa 15. listopadu dopoledne ve škole

Konzultační odpoledne
úterý 14. listopadu od 15 do 17 hodin

Výchovný koncert "Hudební šlechačka plná Smetany"
čtvrtek 2. lispodadu ve škole

říjen

Podzimní prázdniny
26. a 27. října

Kouzelná planeta
18. 10.  pořad k výročí dr. E. Holuba - Záhadná Namibie v KD Holice pro 3. - 5. ročník

Návštěva dopravního hřiště
11. 10. pojedou páťáci na dopravní hřiště do Pardubic, program mají od 9.15 hod do 11 hod

Dopravní výchova
5. 10. si vyzkoušíme znalosti z dopravní výchovy na víceúčelovém hřišti 

Zahájení činnosti kroužků
V týdnu od 2. října zahájí činnost všechny kroužky podle rozvrhu:
Zájmové kroužky 201718 web.pdf (360822)

Přírodovědný den
29. 9. plánujeme přírodovědný den, budeme mít možnost poznat zvířata žijící ve volné přírodě

Sběr papíru
26. 9. pořádáme sběr papíru od 15 do 17 hod na sběrném dvoře vedle školy, prosíme o vytřídění - karton zvlášť

Celoškolní schůzka rodičů
V pondělí 11. 9. v 18 hodin se bude konat celoškolní schůzka rodičů, na programu jsou aktuální informace k novému školnímu roku. 

Zahájení školního roku
4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro 2. - 5. ročník v 7,45 hod

4. 9. slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky v 9 hod

5. 9. zahájení činnosti školní družiny a školní jídelny-výdejny

INFORMACE PRO RODIČE 
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 podle ročníků, prosíme - přinést si přezůvky, aktovky až v úterý. Po skončení cca v 8,30 hod žáci odcházejí domů. Žáci obdrží přihlášky do školní družiny - vyplněné přinést již v úterý 5. září.
Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen od 5. září 2017.
Připomínáme placení obědů převodem - na září již cca 20. srpna, variabilní symbol jako minulý rok, více - viz jídelna
V úterý 5. září bude vyučování do 11,30 hod, po skončení půjdou přihlášené děti do školní družiny, od středy 6. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.
Kroužky zahájí svou činnost od října 2017, nabídka bude stejná jako loňský rok.
Boxy s pomůckami si žáci mohou nosit od pondělí 4. září.

NABÍDKA FOTOGRAFOVÁNÍ

focení 24.listopadu

Objednat lze u tř. učitelky - jméno, A/B/C...+ počet kusů, u kalendářů i velikost.

Halloween