ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 

se bude na naší škole konat 

11. dubna 2017 od 15 do 18 hodin.

 

Pozvánku k zápisu obdrží spádové děti koncem března 2017. 

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017). 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

 

Zápis bude mít dvě součásti: formální část (vlastní zápis k základnímu vzdělávání) a motivační část (motivační rozhovor se žákem)

Pro školní rok 2017/2018 přijímáme s ohledem na kapacitu školy maximálně 24 žáků.

K zápisu si přineste rodný list dítěte, Váš občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou obdržíte spolu s pozvánkou.. Povinné tiskopisy (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad) si můžete předem stáhnout z webových stránek. V případě, že tuto možnost nemáte, můžete je vyplnit při zápisu. Chcete-li pro své dítě odklad, poraďte se s učitelkami v mateřských školkách, které děti znají nejlíp. V době zápisu už byste měli mít s sebou doporučení k odkladu ze školského poradenského zařízení a od lékaře. Pokud nestihnete doporučení zajistit, lze přerušit správní řízení o přijetí a doporučení k odkladu škole dodáte do konce května 2017.

Pro školní rok 2017/2018 jsou pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání do Základní školy Horní Ředice, okres Pardubice stanovena tato kritéria:

1. Děti s místem trvalého pobytu v Horních Ředicích                                                                                         3 body

2. Starší sourozenec bude žákem Základní školy Horní Ředice, okres Pardubice   v roce  2017/2018             2 body

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude moci ředitelka rozhodnout, využije transparentního losování za přítomnosti rodičů, zástupců školské rady a zřizovatele.

V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

 
 
 

AKCE V BŘEZNU 2017

6. 3. - 10. 3. Jarní prázdniny
17. 3. MATEMATICKÝ KLOKAN
22. 3. Veselé zoubky - preventivní program s DM(1. ročník)

AKCE V DUBNU 2017

5. 4. Návštěva Muzea v Pardubicích - Velikonoce (2. ročník)
7. 4. Velikonoční dílničky ve škole
10. 4. Konzultační odpoledne pro rodiče v 15 - 17 hodin
11. 4. Zápis do 1. ročníku od 15 do 18 hod
12. 4. Návštěva Muzea v Pardubicích - Velikonoce (3. ročník)
13. 4. Velikonoční prázdniny
20. 4. Návštěva místní knihovny v Obecním domě (1. ročník)
 

AKCE V KVĚTNU 2017

4. 5. OSLAVA DNE MATEK od 17 hod v sále U Červinků
15. 5. Přírodovědný den
17. 5. divadelní představení Ezopovy bajky
31. 5. divadelní představení Příhody lišky Bystroušky

 

 

 

První část fotek

z Oucmanic

(3. - 5. r.)

je již zveřejněna v naší fotogalerii!

 

K nahlédnutí zde