Zápis: Výsledky přijímacího řízení 2017.pdf (214,7 kB)

AKCE V DUBNU 2017

ÚTERÝ 25. DUBNA 2017 SBĚR PAPÍRU OD 15 DO 17 HOD 

Sbíráme noviny a časopisy, karton ve sběrném dvoře vedle školy.

AKCE V KVĚTNU 2017

4. 5. OSLAVA DNE MATEK od 17 hod v sále U Červinků

15. 5. Přírodovědný den

17. 5. divadelní představení Ezopovy bajky

31. 5. divadelní představení Příhody lišky Bystroušky

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 

se bude na naší škole konat 

11. dubna 2017 od 15 do 18 hodin.

 

Pozvánku k zápisu obdrží spádové děti koncem března 2017. 

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017). 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

 

Zápis bude mít dvě součásti: formální část (vlastní zápis k základnímu vzdělávání) a motivační část (motivační rozhovor se žákem)

Pro školní rok 2017/2018 přijímáme s ohledem na kapacitu školy maximálně 24 žáků.

K zápisu si přineste rodný list dítěte, Váš občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou obdržíte spolu s pozvánkou.. Povinné tiskopisy (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad) si můžete předem stáhnout z webových stránek. V případě, že tuto možnost nemáte, můžete je vyplnit při zápisu. Chcete-li pro své dítě odklad, poraďte se s učitelkami v mateřských školkách, které děti znají nejlíp. V době zápisu už byste měli mít s sebou doporučení k odkladu ze školského poradenského zařízení a od lékaře. Pokud nestihnete doporučení zajistit, lze přerušit správní řízení o přijetí a doporučení k odkladu škole dodáte do konce května 2017.

Pro školní rok 2017/2018 jsou pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání do Základní školy Horní Ředice, okres Pardubice stanovena tato kritéria:

1. Děti s místem trvalého pobytu v Horních Ředicích                                                                                         3 body

2. Starší sourozenec bude žákem Základní školy Horní Ředice, okres Pardubice   v roce  2017/2018             2 body

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude moci ředitelka rozhodnout, využije transparentního losování za přítomnosti rodičů, zástupců školské rady a zřizovatele.

V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

 
 
 

 

 

Do naší fotogalerie

byla přidána

další alba!